Przygotowanie do badań laboratoryjnych


Przygotowanie do badań

 • Badania laboratoryjne dostarczają ważnych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Prawidłowa diagnoza i właściwa decyzja lekarza zależą, po części, od wiarygodności wyniku badania laboratoryjnego.
 • Dla przedstawienia prawdziwego stanu zdrowia, przed wykonaniem zleconych badań w laboratorium, bardzo istotną rolę ma wcześniejsze przygotowanie pacjenta do badań.
 • Na badania laboratoryjne należy przyjść rano, najlepiej między 7 a 10, na czczo. Przy badaniach obejmujących profil lipidowy i wątrobowy zaleca się również w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji do godz.18 (14 godz. dieta).
 • Do badań nie należy przystępować po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym.
 • W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest spożycie lekkiego śniadania, z wyjątkiem badania poziomu glukozy
 • Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem
  pod tel. 48 614 20 52.
 • Szczegóły na temat przygotowania do poszczególnych typów badań znajdziecie Państwo w menu.

Jak odczytać wyniki

 • Badania laboratoryjne pomagają wykryć wiele niebezpiecznych chorób, pozwalają na prawidłowe zdiagnozowanie stanu zdrowia pacjenta. Warto je przeprowadzać nawet wtedy, gdy czujemy się zdrowi, ponieważ mogą one przyczynić się do wykrycia choroby we wczesnym stadium, jeszcze przed wystąpieniem jej objawów.
 • Interpretacji wyników badań laboratoryjnych musi dokonać lekarz, jednak każdy pacjent chciałby wiedzieć jeszcze przed wizytą u lekarza, czy otrzymany z laboratorium wynik mieści się w wartościach granicznych. Pacjent powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę jak odczytywać wyniki badań.