Pełna lista wykonywanych badań laboratoryjnych

HEMATOLOGIA

KOAGULOLOGIA

SEROLOGIA

 • Morfologia
 • Morfologia z obrazem mikroskopowym
 • OB.
 • Retikolocyty
 • Wskaźnik protrombinowy INR
 • Czas koalinowo- kefalinowy APTT
 • Fibrynogen
 • Grupa krwi
 • Odczyn Coombsa
 • ASO
 • CRP
 • RF - czynnik reumatoidalny
 • Odczyn Waalera - Rose
 • WR - diagnostyka kiły

ANALITYKA OGÓLNA

CHEMIA KLINICZNA

 • Badanie ogólne moczu z osadem mikroskopowym
 • Glukoza ilościowo w moczu
 • Białko w moczu – ilościowo
 • Amylaza
 • Klirens kreatyniny endogennej
 • Próba ciążowa
 • Badanie ogólne kału
 • Krew pasożyty w kale
 • Lamblie
 • Glukoza
 • Krzywa cukrowa 2-punktowa
 • Krzywa cukrowa 3-punktowa
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Mocznik
 • Kwas moczowy
 • eGFR
 • Bilirubina całkowita
 • Bilirubina bezpośrednia
 • Cholesterol całkowity
 • Cholesterol HDL
 • Cholesterol LDL
 • Trójglicerydy
 • Białko całkowite
 • Albumina
 • ALT-aminotransferaza alaninowa
 • AST-aminotransferaza asparaginianowa
 • GGTP-g-glutamylo-transpeptydaza
 • Amylaza
 • ALP- fosfataza zasadowa
 • Sód
 • Potas
 • Magnez
 • Wapń całkowity
 • Fosfor nieorganiczny
 • Żelazo
 • TIBC-całkowita zdolność wiązania żelaza
 • Cynk
 • Miedż
 • Ceruloplazmina
 • Proteinogram

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

MARKERY NOWOTWOROWE

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • T3
 • T4
 • ATPO - p/ciała przeciw peroksydazie
 • ATG - p/ciała przeciw tyreoglobulinie
 • TRAB (p/ciała przeciw receptorom TSH)
 • CEA
 • Ca19-9
 • Ca125
 • Ca15-3
 • PSA
 • TPS
 • AFP
 • HBA1C ( hemoglobina glikolowana )
 • Insulina
 • C-peptyd

DIAGNOSTYKA ANEMII

 • Ferrytyna
 • Transferryna
 • Witamina B12
 • Kwas foliowy

HORMONY PŁCIOWE

POZOSTAŁE HORMONY

 • FSH
 • LH
 • Estradiol
 • Wolny estriol
 • Prolaktyna
 • Progesteron
 • 17-OH progesteron
 • Beta-HCG –ilościowo
 • SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe)
 • DHEA-S
 • Testosteron
 • Testosteron wolny
 • Aldosteron
 • Androstedion
 • PTH (parathormon)
 • Kortyzol
 • ACTH (hormon adenokortykotropowy)
 • Hormon wzrostu
 • Erytropoetyna

DIAGNOSTYKA ANEMII

DIAGNOSTYKA INFEKCJI

 • Ferrytyna
 • Transferryna
 • Witamina B12
 • Kwas foliowy
 • HBs-antygen-WZW B
 • p/ciała anty HBS
 • HBc-antygen-WZW B
 • p/ciała anty HBc
 • HBe – antygen WZW B
 • p/ciała anty HBe
 • p/ciała anty HCV-WZW C
 • p/ciała anty HAV IgM- WZW A
 • HIV
 • p/ciała Helicobacter pylori –jakościowy
 • p/ciała Helicobacter pylori- ilościowyNon
 • sequitur condominium
 • Toxoplazmoza Ig G
 • Toxoplazmoza Ig M
 • Toksokaroza IgG
 • CMV IgG
 • CMV IgM
 • Rubella IgG
 • Rubella IgM
 • Mononukleoza
 • Herpes IgG
 • Herpes IgM
 • Mykoplazma
 • Bruceloza
 • Borelioza IgG
 • Borelioza IgM
 • Bordetella pertussis IgA (Krztusiec)
 • Bordetella pertussis IgM (Krztusiec)
 • Bordetella pertussis IgG (Krztusiec)
 • EBV IgG
 • EBV IgM
 • Listerioza
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae IgM
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY

IMMUNOGLOBULINY

ALERGIA

KAŁ NA NOSICIELSTWO

 • C tetopeptyd kolagenu typu I (ICTP)
 • Osteokalcyna
 • Pyrylinks D (dezoksypirydynolina)
 • Witamina D3 (25-OHD)
 • IgA
 • IgM
 • IgG
 • IgA, IgM, IgG (łącznie)
 • IgE całkowite
 • IgE specyficzne
 • Kał na nosicielstwo – badanie I, II, III

BADANIA BAKTERIOLOGICZNE

 • Mocz – posiew
 • Wymaz z gardła
 • Wymaz z migdałków
 • Wymaz z jamy ustnej
 • Wymaz z ucha
 • Wymaz z nosa
 • Plwocina
 • Wymaz z języka
 • Wymaz z krtani
 • Wymaz z nosogardziel
 • Wymaz z dziąseł
 • Wymaz z warg sromowych
 • Wymaz z przedsionka pochwy
 • Wymaz z pochwy
 • Wymaz z kanału szyjki macicy
 • Wymaz z cewki moczowej
 • Wymaz spod napletka
 • Nasienie
 • Wymaz z worka spojówkowego
 • Wymaz z rany
 • Wymaz z czyraków
 • Wymaz z owrzodzenia tlenowo i beztlenowo
 • Wymaz skóry
 • Ropa
 • Kał na posiew -ogólny
 • Kał w kierunku SS
 • Kał w kierunku Yersinia
 • Kał w kierunku EPEC
 • Kał w kierunku Clostridium difficilae
 • Kał w kierunku Campylobacter

BADANIA MYKOLOGICZNE

 • Mocz – posiew
 • Wymaz z gardła
 • Wymaz z migdałków
 • Wymaz z jamy ustnej
 • Wymaz z ucha
 • Wymaz z nosa
 • Plwocina
 • Wymaz z języka
 • Wymaz z krtani
 • Wymaz z nosogardzieli
 • Wymaz z dziąseł
 • Wymaz z warg sromowych
 • Wymaz z przedsionka pochwy
 • Wymaz z pochwy
 • Wymaz z kanału szyjki macicy
 • Wymaz z cewki moczowej
 • Wymaz spod napletka
 • Nasienie
 • Wymaz z worka spojówkowego
 • Wymaz skóry

BADANIA W KIERUNKU DERMATOFITÓW I GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH

 • Paznokcie stóp
 • Paznokcie rąk
 • Naskórek dłoni
 • Naskórek stóp
 • Owłosiona skóra głowy
 • Skóra gładka

AUTOIMMUNOLOGIA

 • P/ciała przeciwjądrowe – badania kompleksowe (ANA)
 • P/ciała antycytoplazmatyczne – badania kompleksowe (Jo1, PL-7, PL-12, r-RNP)
 • P/ ciała przeciwjądrowe przeciwjąderkowe i cytoplazmatyczne – (dsDNA, nRNP, Sm, SS-A(Ro), SS-B(La), ScI-70, Jo-1, PM-ScI, fibrylarynowe, RNA-polimeraza-I, PCNA, ACA, mitochondrialne, cytoszkieletowe, rybosomalne) (ANA 2)
 • P/ ciała przeciwjąderkowe (m. in. Hislonowe, Ku, rib-P-Protein) (ANA 3)
 • P/ ciała mitochondrialne (AMA)
 • P/ciała mitochondrialne typu M2 (AMA)
 • P/ciała przeciw dsDNA
 • P/ciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA)
 • P/ciała endomysium i retikuinowe IgA EmA
 • P/ciała endomysium i retikuinowe IgG EmA
 • P/ciała endomysium i retikuinowe IgA i IgG EmA
 • P/ciała endomysium i retikuinowe i gliadynowe IgA
 • P/ciała endomysium i retikuinowe i gliadynowe IgG
 • P/ciała endomysium i retikuinowe i gliadynowe IgA i IgG
 • P/ciała gliadynowe (AGA) IgA
 • P/ciała gliadynowe (AGA) IgG
 • P/ciała gliadynowe (AGA) IgA IgG
 • P/ciała przeciw błonie podstawowej kłębuszków nerkowych (anty GMB)
 • P/ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA)
 • P/ciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle`a i przeciw komórkom okładzinowym żołądka
 • P/ciała przeciw korze nadnerczy
 • P/ciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)
 • P/ciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (receptorom cholinergicznym i mięśniówce serca (Myastenia gravis)
 • P/ciała przeciw mięśniówce serca
 • P/ciała anty aktynowe
 • P/ciała anty -LKM
 • Panel wątrobowy (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM)
 • P/ciała przeciw komórkom wątroby – badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA)
 • P/ciała przeciw kanalikom żółciowym
 • P/ciała przeciw wyspom trzustkowym, komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit
 • P/ciała przeciw plemnikom
 • P/ciała przeciw antygenom jajnika
 • P/ciała przeciw komórkom Leydiga jąder
 • P/ciała przeciw antygenom łożyska
 • P/ciała antykardiolipinowe IgG
 • P/ciała antykardiolipinowe IgM
 • P/ciała antykardiolipinowe IgG i IgM
 • P/ciała przeciw ß2-glikoproteinie IgG
 • P/ciała przeciw ß2-glikoproteinie IgM
 • P/ciała przeciw ß2-glikoproteinie IgG i IgM