Badania refundowane przez NFZ


Badania hematologiczne

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
 • płytki krwi
 • retikulocyty
 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
 • poziom glikozylacji hemoglobiny (HbA1c)

Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi

 • sód
 • potas
 • wapń całkowity
 • żelazo
 • stężenie transferyny
 • mocznik
 • kreatynina
 • glukoza
 • test obciążenia glukozą
 • białko całkowite
 • proteinogram
 • albumina
 • kwas moczowy
 • cholesterol całkowity
 • cholesterol-HDL
 • cholesterol-LDL
 • triglicerydy (TG)
 • bilirubina całkowita
 • bilirubina bezpośrednia
 • fosfataza alkaliczna (ALP)
 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • aminotransferaza alaninowa (ALT)
 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
 • amylaza
 • kinaza kreatynowa (CK)
 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
 • czynnik reumatoidalny (RF)
 • miano antystreptolizyn O (ASO)
 • hormon tyreotropowy (TSH)
 • antygen HBs-AgHBs
 • VDRL
 • białko C-reaktywne (CRP)
 

Badanie moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
 • ilościowe oznaczanie białka
 • ilościowe oznaczanie glukozy
 • ilościowe oznaczanie wapnia
 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badanie kału

 • badanie ogólne
 • pasożyty
 • krew utajona - metodą immunochemiczną
 • Badania układu krzepnięcia
 • wskaźnik protrombinowy (INR)
 • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
 • fibrynoge

Badania mikrobiologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem
 • posiew wymazu z gardła
 • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella

Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

Zdjęcia radiologicze

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (cały kręgosłup)
 • zdjęcia kostne - w przypadku kręgosłupa w projekcji AP i bocznej (odcinkowe)
 • zdjęcia kostne - w przypadku kończyn w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcia kostne - w przypadku miednicy w projekcji AP i bocznej
 • zdjęcie czaszki
 • zdjęcie zatok
 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej