Przygotowanie do badania nasienia


Należy przestrzegać zasad:

 • Ze względu na to, że intensywne życie płciowe lub samogwałty (masturbacje) mogą prowadzić do okresowego obniżenia ilości dojrzałych plemników w nasieniu zaleca się wstrzemięźliwość płciową na 3-5 dni przed badaniem.
 • Jeśli w dniu badania jest pobierana krew w celu wykonania innych badań, nasienie należy zawsze oddać po pobraniu krwi!
 • Przed przystąpieniem do oddania nasienia należy starannie umyć ręce oraz narządy płciowe wodą z mydłem. Nasienie (ejakulat) do badania musi pochodzić z jednego wytrysku (pierwszego !)
 • Nasienie oddaje się bezpośrednio przed badaniem do czystego, suchego i jałowego szklanego naczynia (otrzymanego z laboratorium, gdzie wykonywana jest analiza nasienia). Naczynie, przed uzyskaniem nasienia, powinno być ogrzane do temperatury ciała człowieka, tj. 36,6°C (np. w dłoniach).
 • Ważne jest, aby do naczynia pobrać całą objętość nasienia i natychmiast dostarczyć do laboratorium. Nie zaleca się pobierania nasienia z prezerwatywy ze względu na substancje chemiczne działające plemnikobójczo.

Informacje, które należy przekazać w pukcie przyjmowania badań:

 • Częstość występowania wytrysków nasienia w okresie 3 miesięcy poprzedzających badanie. Rzadkie wytryski nasienia prowadzą do wzrostu ilości plemników nieprawidłowych lub obumarłych.
 • Sposób uzyskania nasienia.
 • Przebyte lub aktualne choroby - zwłaszcza zakaźne (świnka) lub przenoszone drogą płciową.
 • Urazy okolicy jąder.
 • Stosowanie używek.
 • Aktualnie, bądź długotrwale przyjmowane leki.
 • Narażenie na wysoką temperaturę, promieniowanie jonizujące, silne pole elektromagnetyczne, ultradźwięki lub silne drgania wynikające np. z wykonywanej pracy, czy też miejsca zamieszkania.