Przygotowanie do badania moczu


Należy przestrzegać następujących zasad:

 • U kobiet nie należy oddawać moczu do badania w czasie krwawienia miesiączkowego.

Badanie ogólne moczu

 • Przez 12 godzin przed oddaniem moczu nie należy przyjmować żadnych płynów i pokarmów. Mocz do badania oddaje się rano, bezpośrednio po okresie całonocnego spoczynku.
 • Do badania należy przekazać próbkę (około 50-100 ml) uzyskaną z pierwszej porcji oddanego rano moczu - po okresie całonocnego spoczynku. Mocz należy oddać bezpośrednio do dokładnie umytego - bez użycia detergentów - suchego naczynia (naczynie do moczu można otrzymać w laboratorium wykonującym analizę). Można również w całości oddać mocz najpierw do czystego, umytego bez użycia detergentów naczynia, np. nocnika, a następnie odlać próbkę moczu (około 50-100 ml) do właściwego naczynia, które będzie dostarczone do laboratorium.
 • W przypadku kiedy osoba badana nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) istnieje możliwość zebrania moczu do specjalnego plastikowego woreczka, założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki takie można nabyć w aptece.
 • U niemowląt można wywołać odruch oddawania moczu poprzez masowanie ręką okolicy lędźwiowej. Odruch ten występuje w kilka minut po rozpoczęciu masażu. Niedopuszczalne jest pobieranie moczu do badania z pieluszki poprzez jej wykręcenie. W przypadku bardzo małych dzieci, jeśli nie jest możliwe uzyskanie dostatecznej objętości moczu, dopuszczalne jest dostarczenie do laboratorium próbki moczu mniejszej niż 50 ml.

Badanie specjalistyczne moczu

 • Sposób przygotowania do badania jest ustalany indywidualnie z lekarzem prowadzącym.
 • Dla przeprowadzenia niektórych badań specjalistycznych mocz zbiera się podobnie jak do badania ogólnego. Jednak większość badań specjalistycznych związana jest z koniecznością zbierania moczu w ściśle określonym przedziale czasu.

Dobowa zbiórka moczu

 • Zbiórkę moczu przeprowadza się dokładnie w okresie 24 godzin. Pierwszego dnia rano, poranną porcję moczu należy odrzucić, czyli oddać do muszli klozetowej. Każdą następną porcję oddanego moczu należy w całości przenieść do specjalnego pojemnika, uprzednio starannie umytego bez użycia detergentów. Czynność tę należy powtarzać aż do następnego dnia.
 • Drugiego dnia poranna porcja moczu jest ostatnią porcją, którą należy przenieść do pojemnika.
 • Pojemnik w czasie przeprowadzanej zbiórki powinien znajdować się w chłodnym i zacienionym pomieszczeniu. Po zakończeniu zbierania moczu należy dokładnie wymieszać całą zawartość pojemnika, zmierzyć objętość, a następnie odlać próbkę (około 50-100 ml) do mniejszego naczynia - tak jak w badaniu ogólnym moczu, i dostarczyć do laboratorium.
 • Na karteczce dołączonej do próbki moczu, zawierającej dane o osobie badanej, należy bezwzględnie podać dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki oraz całkowitą objętość zebranego moczu.
 • Jeżeli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu oddana w czasie dokonywanej zbiórki, nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie nie będzie dokładne i powinno być powtórzone innego dnia.

Informacje, które należy przekazać w pukcie przyjmowania badań:

 • Sposób i czas zbierania moczu do badania specjalistycznego.