Przygotowanie do badania krwi


Należy przestrzegać zasad:

  • Pacjent zgłasza się rano na czczo – tzn. bez śniadania, między godz 7 a 10, po okresie nie przyjmowania pokarmów i płynów przez 12-15 godzin (można pić niewielkie ilości wody lub słabej nie osłodzonej herbaty, np. w celu przyjęcia leku doustnego).
  • W niektórych badaniach, za zgodą lekarza lub po uzgodnieniu z diagnostą laboratoryjnym, dopuszcza się możliwość pobierania krwi w innych porach, z zaznaczeniem godziny pobrania.
  • Pacjent powinien być wyspany i wypoczęty (nie wolno przed badaniami wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego).
  • Jeśli lekarz prowadzący nie zaleci inaczej, pacjent powinien przyjmować leki jak zazwyczaj.
  • W związku z wykonywaniem niektórych analiz krwi, może istnieć konieczność przestrzegania określonej diety przez kilka dni przed badaniem. Zalecenia w tym względzie są ustalane indywidualnie z lekarzem prowadzącym oraz z laboratorium wykonującym analizy.
  • U małych i niemowląt dzieci dopuszczalne jest spożycie lekkiego śniadania, które nie wpływa na większość badań, z wyjątkiem poziomu glukozy.

Przed badaniem należy zgłosić w punkcie pobrań:

  • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna).
  • Skłonność do omdleń w czasie pobierania krwi.
  • Aktualnie przyjmowane leki (zwłaszcza u dzieci, ponieważ mogą zawierać cukier).